Faktoring Avantajları

  • Satışların açık hesap yapılabilmesi sayesinde dış pazarlarda rekabet avantajı.
  • Garanti hizmeti sayesinde yeni pazarlara risksiz girebilme imkânı.
  • İstihbarat hizmeti sayesinde ticari anlaşmaya gidilecek alıcı hakkında detaylı bilgi edinilmesi, alıcı kredibilitesinin uzman bir kuruluş tarafından saptanması imkânı.
  • Takip ve tahsilat süreçlerinin faktoring şirketince yürütülmesi sayesinde sağlanan zaman ve kaynak tasarrufu (Alacak yönetimi).
  • Esnek finansman (Satışlara paralel oranda artan bir finansman).
  • Yurtdışı işlemlerde oluşacak bir ihtilaf durumunda, alıcının ülkesindeki Yapı Kredi Faktoring'in muhabiri olan faktoring firmasının o ülkedeki hukuk düzenine hâkim olması ve yasal sonuca daha hızlı ulaşılabilmesi.
  • Alacak ve borç kalemlerinin azalması sonucunda daha likit bir bilançoya sahip olma avantajı.
  • Nakit akışının verimli hale gelmesi.
  • Dış kaynağa gerek duymadan, nakit akışını firmanın kendi kaynakları ile düzenleme ve büyüme olanağı.