Faktoring Nedir?

Faktoring, firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurtiçi veya yurtdışı vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınması ile başlayan üç ayrı hizmetin bir arada sunulduğu finansman yöntemidir.

Faktoring şirketinin verdiği üç hizmet şöyledir:

  • Alacağın takibi ve tahsili,
  • Alacağın ödenmeme riskine karşı %100 garanti edilmesi,
  • Alacak tutarının belli bir oranda vadesinden önce ödenerek esnek finansman olanağı sağlanması.
  • Müşteriler, faktoring hizmet paketindeki bu üç seçenekten ihtiyaç duyduklarını seçmekte serbesttirler.

Sıkça sorulan sorular için tıklayınız.

Faktoring Yönetmeliğini görüntülemek için tıklayınız.