Hissedarımız: Yapı Kredi

Ortaklık Yapısı

Ortak Hisse Tutarı (TL) Yüzde (%)
KOÇ FİNANSAL HİZMETLER A.Ş. 3.555.712.396,07 81,80
DİĞER ORTAKLAR 791.338.887,93 18,20
TOPLAM 4.347.051.284,00 100

Vizyon, Misyon, Strateji ve Değerler

Yapı Kredi’nin Vizyonu

Yapı Kredi, finans sektörünün tartışmasız lideri olmayı hedeflemektedir.

Yapı Kredi’nin Misyonu

Yapı Kredi'nin misyonu; uzun vadeli sürdürülebilir büyüme elde etmek, tüm menfaat sahipleri için değer yaratmak, müşterilerin ve çalışanların ilk tercihi olmaktır.

Yapı Kredi’nin Stratejisi

 • Sağlıklı ve istikrarlı büyüme.
 • Sermaye getirisi ve büyüme potansiyeli yüksek alanlarda, lider konumun korunması yoluyla ana bankacılık faaliyetlerine odaklanma.
 • Hizmet ağının geliştirilmesi ve büyümeye yönelik yatırımlarla piyasa etkinliğinin sürekli olarak artırılması; bu sayede uzun vadeli sürdürülebilir performansın ve ticari verimliliğin sürekli olarak yükseltilmesi.
 • Üstün ve kalıcı müşteri memnuniyeti.
 • Müşterilerin değişen ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve çalışması kolay bir banka olmak amacıyla teknoloji ve dağıtım kanallarında yenilikçilik ve sürekli yatırım.
 • Çalışan bağlılığı ve memnuniyetini ön planda tutan yaklaşım.
 • Güçlü ve sürdürülebilir kârlılık
 • İş kolu bazlı hizmet modeli sayesinde müşteri ihtiyaçlarını en iyi hizmetle karşılamak ve rekabetçi konumu güçlendirmek için hizmet maliyetlerinin optimize edilmesi.
 • Verimlilik, gider ve risk yönetiminde mükemmelleşme.

Yapı Kredi’nin Değerleri

Yapı Kredi'nin vizyonu, tüm çalışanlar tarafından benimsenen 5 ana değer üzerinde yükselmektedir:

 • Özgürlük
 • Adil Olma
 • Saygı Duyma
 • Güven
 • Açıklık